DİJİTAL PAZARLAMANIN HEDEFLERİ

Dijital pazarlamanın hedefleri geleneksel pazarlama ile aynı: Kurum ve marka farkındalığını artırmak, hedef kitle ile bağ kurmak ve sonuçta bu bağı satın alma eylemine dönüştürerek kârlılığı artırmak. Peki neden var olan pazarlama stratejimize dijital pazarlama araçlarını eklemekle kalmıyor, yeni bir strateji geliştiriyoruz?

Çünkü dijital dünyada pazarlama araç ve yöntemleri, veri kaynakları ve geribildirim değerlendirme ölçütleri, tüketici davranışına göre alınacak pozisyon çok daha dinamik olmayı gerektiriyor.

Aşağıda dijital pazarlama stratejisi geliştirmek için atılması gereken adımları genel hatları ile özetledik. Şirketinize özel bir strateji oluşturmak için sizden alacağımız bilgilerle her başlığı ayrıntılı olarak ele alabilir, planlamadan geribildirime kadar tüm sürecin yönetiminde danışmanlık sunabiliriz.

Neredeyiz?

 • Dijital Pazarlamada Hedeflenen performans
 • İzleyici görüşü
 • Dijital pazar analizi
 • Marka Algısı
 • Dahili kapasite ve yeterliliklerin gözden geçirilmesi

Nerede olmak istiyoruz?

 • Dijital Pazarlama Kullanarak Satışları artırmak
 • Hedef kitle ile iletişim kurmak ve katılımlarını sağlamak
 • Değer katmak
 • Maliyetleri düşürmek
 • Ses getirmek, çevrimiçi bir markaya dönüşmek
 • Sosyalleşmek

Oraya nasıl ulaşabiliriz?

 • Bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma ile,
 • Çevrimiçi değeri olan bir teklifte bulunarak,
 • Entegrasyon ve veritabanı oluşturarak,
 • Dijital Pazarlama ile İçerik ve katılım stratejisi geliştirerek.

Planı Ayrıntıları

Ne zaman, hangi adımların atılacağına dair ayrıntıların belirlenmesi.

Kim, hangi sorumluluğu üstlenecek?

 • Dijital pazarlamanın sorumlulukları ve yapılar
 • İç kaynaklar ve beceriler
 • Profesyonel destek almamız gereken alanlar

Performansı nasıl değerlendireceğiz?

 • Temel Dijital Pazarlama Performans Göstergeleri (Görme-Düşünme-Yapma-Önemseme)
 • Kullanılabilirlik testi
 • Memnuniyet anketleri
 • Site ziyaretçi profili
 • Raporlama sıklığı
 • Raporlama ve işlem süreci

Geribildirim Döngüsü

 • Her aşama bütünün parçası olmalı,
 • Her aşama birbirini tamamlamalı,
 • Aşamalar gözden geçirilebilecek şekilde tasarlanmalı ve sadeleştirilmeli,
 • Dijital Pazarlama Stratejiniz çevik olmalı.

Yukardaki stratejiyi iyi belirlersek, Dijital Pazarlama konusunda bir yol almış oluruz.