Yeryüzü Bizim Evimiz ve Onu Yeşillendirmeliyiz!

Bilim insanlarının uzun yıllardır ayrıntılı raporlarla ortaya koyduğu küresel iklim krizi inkâr edilemeyecek bir şekilde etkilerini göstermeye başladı. Dünyanın her yerinde önüne geçilemeyecek büyüklükte yangın ve seller, iklim göçlerine neden olacak boyutta kuraklıklarla karşı karşıyayız. 

Yeryüzünde yaşamın devamı için üretimden tüketime kadar her faaliyetimizde yarattığımız etkiyi, bıraktığımız karbon ayak izini hesaplamak, çevresel bir duyarlılık olmaktan çıktı bir insanlık görevine dönüştü. Benefad olarak ülkemizde ve dünyada karbon salımını azalatacak tüm çalışmaları destekliyor, karbon ayak izimizi küçültmek için, dünya çapındaki yeniden ağaçlandırma çabalarını benzersiz bir platformda toplayan Tree-Nation’da kurduğumuz ormana fidanlar dikiyoruz.

Yeni yıla girerken çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve tüm müşterilerimiz gibi sizin için de TreeNation’daki Benefad ormanına yeni fidanlar diktik. Böylece siz de 33 farklı ülkeden 103 ağaçlandırma projesinden birinin gelişip büyümesine katkıda bulunmuş oldunuz. Umut, çaba ve sevgiyle yeryüzünü yeniden bir ormana dönüştürmek dileğiyle…